اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 سوالات قبل از خرید

صرفا پاسخگویی به سوالات قبل از خرید

 رسیدگی به شکایات ، انتقادات و پیشنهادات

ارسال شکایات ، انتقادات و پیشنهادات

 حمایت از استارتاپ ها

ثبت نام و تکمیل اطلاعات استارتاپ ها