بخش ها

محبوب ترین

 نصب و فعال سازی ماژول نمایندگی دامنه

نصب و فعال سازی ماژول نمایندگی دامنه: o       از تمام فایل ها و دیتابیس سیستم WHMCS خود یک بک آپ...

 تنظیمات اولیه ثبت دامنه در سیستم WHMCS نماینده

  پس از انجام مراحل قبل و پیش از امکان ثبت دامنه در سیستم WHMCS خود، نیاز به تعریف تمام پسوندهای...