هاست دانلود اقتصادی ایران

10 گیگابایت هاست دانلود ایران

10 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
پهنای باند مناسب
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
منابع اختصاصی
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

20 گیگابایت هاست دانلود ایران

20 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
پهنای باند مناسب
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
منابع اختصاصی
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

30 گیگابایت هاست دانلود ایران

30 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
پهنای باند مناسب
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
منابع اختصاصی
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

50 گیگابایت هاست دانلود ایران

50 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
پهنای باند مناسب
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
منابع اختصاصی
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

100 گیگابایت هاست دانلود ایران

100 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
پهنای باند مناسب
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
منابع اختصاصی
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.