سرور مجازی بورس

پرسرعت ترین سرور مجازی ویژه سرخط زدن در بورس

سرور پرسرعت بورس پلن اول

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 4 هسته سی پی یو
 • 4 گیگ رم
 • 50 GB فضای هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
سرور پرسرعت بورس پلن دوم

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 5 هسته سی پی یو
 • 6 گیگ رم
 • 50 GB فضای هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
سرور پرسرعت بورس پلن سوم

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 6 هسته سی پی یو
 • 7 گیگ رم
 • 50 GB فضای هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
سرور فوق حرفه ای بورس پلن چهارم

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 7 هسته سی پی یو
 • 8 گیگ رم
 • 50 GB فضای هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
* سرور فوق حرفه ای بورس پلن پنجم *

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 10 هسته سی پی یو
 • 11 گیگ رم
 • 50 GB فضای هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر