پرسرعت ترین سرور مجازی ویژه سرخط زدن در بورس

پرسرعت ترین سرور مجازی ویژه سرخط زدن در بورس

سرور پرسرعت بورس پلن اول

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 2 هسته سی پی یو
 • 3 گیگ رم
 • 25 GB فضای هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
سرور پرسرعت بورس پلن دوم

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 4 هسته سی پی یو
 • 5 گیگ رم
 • 25 GB فضای هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
سرور پرسرعت بورس پلن سوم

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 6 هسته سی پی یو
 • 7 گیگ رم
 • 35 GB فضای هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
سرور فوق حرفه ای بورس پلن چهارم

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 7 هسته سی پی یو
 • 8 گیگ رم
 • 35 GB فضای هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر
* سرور فوق حرفه ای بورس پلن پنجم *

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 9 هسته سی پی یو
 • 10 گیگ رم
 • 35 GB فضای هارد
 • برج میلاد دیتاسنتر