هاست سی پنل اقتصادی ایران

1GB هاست سی پنل معمولی

1 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 2 عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

2GB هاست سی پنل معمولی

2 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 2 عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

5GB هاست سی پنل معمولی

5 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 3 عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.

10GB هاست سی پنل معمولی

10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 4 عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم.

20GB هاست سی پنل معمولی

20 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 5 عدد
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری هفتگی
SSL رایگان
محل سرور ایران
و سایر امکانات لازم.