سرور مجازی ایران SATA

سرور مجازی ایران SATA

سرور پرسرعت ایران IR-H-01

منابع کاملا اختصاصی
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 1 هسته سی پی یو
 • 1 گیگ رم
 • 60 GB فضای هارد
 • SATA نوع هارد
سرور پرسرعت ایران IR-H-02

منابع کاملا اختصاصی
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 2 هسته سی پی یو
 • 2 گیگ رم
 • 80 GB فضای هارد
 • SATA نوع هارد
سرور پرسرعت ایران IR-H-03

منابع کاملا اختصاصی
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 2 هسته سی پی یو
 • 3 گیگ رم
 • 120 GB فضای هارد
 • SATA نوع هارد
سرور پرسرعت ایران IR-H-04

منابع کاملا اختصاصی
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 4 هسته سی پی یو
 • 4 گیگ رم
 • 180 GB فضای هارد
 • SATA نوع هارد
سرور پرسرعت ایران IR-H-05

منابع کاملا اختصاصی
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم

 • 4 هسته سی پی یو
 • 6 گیگ رم
 • 500 GB فضای هارد
 • SATA نوع هارد