شتاب دهنده طاها سرور

یکی از اهداف ما در طاها سرور، توسعه فرهنگ استارتاپی و کمک به راه اندازی کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و وب است .

یکی از اهداف ما در طاها سرور، توسعه فرهنگ استارتاپی و کمک به راه اندازی کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و وب است. تیم‌های خوب با ایده های خوب وجود دارند ولی برای شروع کار خود نیاز به سرمایه اولیه برای تامین هزینه های خود دارند.

شتابدهنده طاها سرور

✔ یکی از اهداف ما در طاها سرور، توسعه فرهنگ استارتاپی و کمک به راه اندازی کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و وب است. تیم های خوب با ایده های خوب وجود دارند ولی برای شروع کار خود نیاز به سرمایه اولیه برای تامین هزینه های خود دارند. ما بخشی از این هزینه ها را که بعنوان نیازهای اولیه استارتاپ ها مطرح است تامین می کنیم.

ارسال تیکت به طاها سرور

ارائه بوم کسب و کار

تحویل سرویس توسط طاها سرور

اجرا توسط شما

ورود به دنیای کارآفرینی

فرایند شتابدهی طاها سرور زیاد پیچیده نیست و هیچ سهمی از سهام استارتاپ ها را مالک نمی شویم. ما فقط به موارد زیر نیاز داریم :

بوم مدل کسب و کار
تایید یک مربی سرشناس
اگر این موارد را ندارید میتوانید با توضیحات کامل طرح خود باز هم از مزایای این پکیج استفاده بکنید.